BẾN XE CẦU RÀO KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY Q.LỘ 5
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
CẦU RÀO - ĐẠI TỪ
4h00
CTY THANH LONG
110,000
CẦU RÀO - TUYÊN QUANG
4h05
CTY THUẬN P.THÀNH
150,000
XE GHẾ NGỒI, NGHỈ CÁC NGÀY 3,7,13,17,21,23,27,29 ÂL
CẦU RÀO - TUYÊN QUANG
4h20
CTY THUẬN P.THÀNH
190,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
4h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - SƠN DƯƠNG
4h50
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
150,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - YÊN BÁI
5h00
CTY VT TB YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
5h00
CTY ĐỨC HƯNG
140,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h30
CTY VT HOÀNG HÀ
115,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
5h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
5h30
XN TT TB Q.MINH
140,000
CẦU RÀO - NGHĨA LỘ
5h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
250,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - CHŨ
5h50
CTY CP THANH LONG
70,000
CẦU RÀO - KIM BÔI
5h50
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
120,000
MIỄN CƯỚC 20KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - THANH SƠN
6h00
HTX VT HỒNG HÀ
120,000
CẦU RÀO - SA PA
6h05
CTY TNHH SAO MAI
320,000
C.RÀO-CHIÊM HÓA
6h10
CTY QUANG BẮC
180,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - BẮC NINH
6h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
65,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
6h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LỤC YÊN
6h20
CTY TB YÊN BÁI
220,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CAO BẰNG
6h30
CTY VT ANH KIÊN
280,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CHŨ
6h30
CTY VT THỊNH HƯNG
65,000
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
6h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
C.RÀO - BẮC GIANG
6h40
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
6h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - HÒA MẠC
6h45
CTY TNHH XUÂN SƠN
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO-CHIÊM HÓA
6h50
HTX VT VĨNH LỘC
299,000
NGÀY CHẴN ÂM LỊCH
CẦU RÀO - CHIÊM HÓA
6h50
HTX THÀNH TUYÊN
202,000
NGÀY LẺ ÂM LỊCH
CẦU RÀO - LÂM THAO
7h00
CTY VT NHẬT MINH
120,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - SA PA
7h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
300,000
CẦU RÀO - CẦU GỒ
7h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CẦU RÀO - PHÚ BÌNH
7h00
CTY CPVT THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
7h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - NA HANG
7h30
CTY TNHH QUANG BẮC
200,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
7h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - CAO BẰNG
7h40
CTY VT THỊNH HƯNG
280,000
K.LẠNH + NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TÂN THANH
7h50
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
140,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẦU GỒ
8h00
CTY TNHH THỊNH HƯNG
75,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
8h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
8h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - TÂN THANH
08h30
HTX VT TRUNG DŨNG
140,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
8h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QL5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - QUẾ
9h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
MIỄN CƯỚC 20KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
9h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT THÁI NGUYÊN
9h15
CTY TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - TT THÁI NGUYÊN
10h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
10h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
10h30
XN TT TB Q.MINH
140,000
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
10h45
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
11h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - BẮC LẠNG SƠN
11h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
180,000
CẦU RÀO - THANH SƠN
12h05
HTX VT HỒNG HÀ
120,000
CẦU RÀO - PHÚ THỌ
12h10
CTY VT HOÀNG HÀ
130,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LỤC NGẠN
12h25
CTY XK BẮC GIANG
70,000
CẦU RÀO - TÂN THANH
12h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
160,000
CẦU RÀO - YÊN BÁI
12h30
CTY TB YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h45
CTY VT HOÀNG HÀ
115,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
12h45
CTY CP THANH LONG
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
13h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LÂM THAO
13h20
CTY VT NHẬT MINH
120,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - PHÚ BÌNH
13h30
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
13h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
120,000
CẦU RÀO - HÒA MẠC
13h30
CTY CPXK THANH LONG
75,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
13h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
13h45
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - T.QUANG
14h00
HTX THÀNH TUYÊN
197,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
14h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
14h15
DN TƯ NHÂN HẢI NAM
115,000
CẦU RÀO - SƠN DƯƠNG
14h30
HTX THÀNH TUYÊN
156,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẦU GỒ
14h30
CTY TNHH THỊNH HƯNG
75,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
14h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - NGHĨA LỘ
14h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
250,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
15h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
15h15
DN TN HẢI NAM
115,000
CẦU RÀO - ĐIỆN BIÊN
15h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
400,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
15h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QL5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
16h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - SƠN LA
17h30
CTY CP 30/4 S.LA
290,000
NGÀY CHẴN ÂL
CẦU RÀO - SƠN LA
17h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
300,000
NGÀY LẺ ÂL
CẦU RÀO - LAI CHÂU
18h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
360,000
CẦU RÀO - LỤC YÊN (YÊN BÁI)
18h40
CTY CP VT THUỶ BỘ YÊN BÁI
220,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - HÀ GIANG
18h55
CTY CPXK HÀ GIANG
255,000
K LẠNH + N.UỐNG
CẦU RÀO - NA HANG
19h00
CTY TNHH QUANG BẮC
200,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - BẮC HÀ
19h00
CTY TNHH SAO MAI
320,000
CẦU RÀO - HÀ GIANG
19h10
HTX VỊ XUYÊN
250,000
K.LẠNH + N.UỐNG
C.RÀO - LIÊN TỈNH TP. CAO BẰNG
19h30
CTY VT THỊNH HƯNG
280,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - TT LÀO CAI
20h00
CTY VT KẾT ĐOÀN
280,000
CẦU RÀO - CHIÊM HÓA
20h00
CTY TNHH QUANG BẮC
180,000
HÀNG NGÀY
C.RÀO - LIÊN TỈNH TP. CAO BẰNG
20h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
280,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - CAO BẰNG
21h00
CTY TNHH ANH KIÊN
280,000
K. LẠNH+ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - SAPA
21h30
CTY VT KẾT ĐOÀN
300,000
CẦU RÀO - ĐẠI TỪ
4h00
CTY THANH LONG
110,000
CẦU RÀO - TUYÊN QUANG
4h05
CTY THUẬN P.THÀNH
150,000
XE GHẾ NGỒI, NGHỈ CÁC NGÀY 3,7,13,17,21,23,27,29 ÂL
CẦU RÀO - TUYÊN QUANG
4h20
CTY THUẬN P.THÀNH
190,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
4h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - SƠN DƯƠNG
4h50
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
150,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - YÊN BÁI
5h00
CTY VT TB YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
5h00
CTY ĐỨC HƯNG
140,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h30
CTY VT HOÀNG HÀ
115,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
5h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
5h30
XN TT TB Q.MINH
140,000
CẦU RÀO - NGHĨA LỘ
5h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
250,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
5h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - CHŨ
5h50
CTY CP THANH LONG
70,000
CẦU RÀO - KIM BÔI
5h50
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
120,000
MIỄN CƯỚC 20KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - THANH SƠN
6h00
HTX VT HỒNG HÀ
120,000
CẦU RÀO - SA PA
6h05
CTY TNHH SAO MAI
320,000
C.RÀO-CHIÊM HÓA
6h10
CTY QUANG BẮC
180,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - BẮC NINH
6h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
65,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
6h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LỤC YÊN
6h20
CTY TB YÊN BÁI
220,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CAO BẰNG
6h30
CTY VT ANH KIÊN
280,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CHŨ
6h30
CTY VT THỊNH HƯNG
65,000
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
6h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
C.RÀO - BẮC GIANG
6h40
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
6h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - HÒA MẠC
6h45
CTY TNHH XUÂN SƠN
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO-CHIÊM HÓA
6h50
HTX VT VĨNH LỘC
299,000
NGÀY CHẴN ÂM LỊCH
CẦU RÀO - CHIÊM HÓA
6h50
HTX THÀNH TUYÊN
202,000
NGÀY LẺ ÂM LỊCH
CẦU RÀO - LÂM THAO
7h00
CTY VT NHẬT MINH
120,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - SA PA
7h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
300,000
CẦU RÀO - CẦU GỒ
7h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CẦU RÀO - PHÚ BÌNH
7h00
CTY CPVT THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
7h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - NA HANG
7h30
CTY TNHH QUANG BẮC
200,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
7h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - CAO BẰNG
7h40
CTY VT THỊNH HƯNG
280,000
K.LẠNH + NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TÂN THANH
7h50
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
140,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẦU GỒ
8h00
CTY TNHH THỊNH HƯNG
75,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
8h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
8h30
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - TÂN THANH
08h30
HTX VT TRUNG DŨNG
140,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
8h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QL5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - QUẾ
9h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
MIỄN CƯỚC 20KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
9h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT THÁI NGUYÊN
9h15
CTY TRUNG DŨNG
120,000
CẦU RÀO - TT THÁI NGUYÊN
10h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
10h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
10h30
XN TT TB Q.MINH
140,000
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
10h45
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
11h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - BẮC LẠNG SƠN
11h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
180,000
CẦU RÀO - THANH SƠN
12h05
HTX VT HỒNG HÀ
120,000
CẦU RÀO - PHÚ THỌ
12h10
CTY VT HOÀNG HÀ
130,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LỤC NGẠN
12h25
CTY XK BẮC GIANG
70,000
CẦU RÀO - TÂN THANH
12h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
160,000
CẦU RÀO - YÊN BÁI
12h30
CTY TB YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h45
CTY VT HOÀNG HÀ
115,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TT.THÁI NGUYÊN
12h45
CTY CP THANH LONG
120,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
12h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
13h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - LÂM THAO
13h20
CTY VT NHẬT MINH
120,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - PHÚ BÌNH
13h30
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - LẠNG SƠN
13h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
120,000
CẦU RÀO - HÒA MẠC
13h30
CTY CPXK THANH LONG
75,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
13h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
13h45
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
CẦU RÀO - T.QUANG
14h00
HTX THÀNH TUYÊN
197,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
14h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
14h15
DN TƯ NHÂN HẢI NAM
115,000
CẦU RÀO - SƠN DƯƠNG
14h30
HTX THÀNH TUYÊN
156,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẦU GỒ
14h30
CTY TNHH THỊNH HƯNG
75,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
14h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - NGHĨA LỘ
14h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
250,000
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
15h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - TT. THÁI NGUYÊN
15h15
DN TN HẢI NAM
115,000
CẦU RÀO - ĐIỆN BIÊN
15h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
400,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
15h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QL5, NGÀY CHẴN DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - VIỆT TRÌ
16h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
130,000
ĐI ĐƯỜNG QUỐC LỘ 5, NGÀY LẺ DƯƠNG LỊCH
CẦU RÀO - SƠN LA
17h30
CTY CP 30/4 S.LA
290,000
NGÀY CHẴN ÂL
CẦU RÀO - SƠN LA
17h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
300,000
NGÀY LẺ ÂL
CẦU RÀO - LAI CHÂU
18h30
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
360,000
CẦU RÀO - LỤC YÊN (YÊN BÁI)
18h40
CTY CP VT THUỶ BỘ YÊN BÁI
220,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - HÀ GIANG
18h55
CTY CPXK HÀ GIANG
255,000
K LẠNH + N.UỐNG
CẦU RÀO - NA HANG
19h00
CTY TNHH QUANG BẮC
200,000
XE GIƯỜNG NẰM
CẦU RÀO - BẮC HÀ
19h00
CTY TNHH SAO MAI
320,000
CẦU RÀO - HÀ GIANG
19h10
HTX VỊ XUYÊN
250,000
K.LẠNH + N.UỐNG
C.RÀO - LIÊN TỈNH TP. CAO BẰNG
19h30
CTY VT THỊNH HƯNG
280,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - TT LÀO CAI
20h00
CTY VT KẾT ĐOÀN
280,000
CẦU RÀO - CHIÊM HÓA
20h00
CTY TNHH QUANG BẮC
180,000
HÀNG NGÀY
C.RÀO - LIÊN TỈNH TP. CAO BẰNG
20h30
CTY TNHH VT THỊNH HƯNG
280,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
CẦU RÀO - CAO BẰNG
21h00
CTY TNHH ANH KIÊN
280,000
K. LẠNH+ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - SAPA
21h30
CTY VT KẾT ĐOÀN
300,000
ĐIỆN THOẠI : 02253. 625752 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0963.721589 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN