BẾN XE CẦU RÀO KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY Q.LỘ 10
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
4h45
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
5h00
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
5h05
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
130,000
CẦU RÀO - BẮC THANH HÓA
5h30
CTY XK THANH HÓA
110,000
CẦU RÀO - LẠC SƠN
5h45
CTY XK THANH LONG
120,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN CÁT
5h50
HTX DVVT MINH ĐỨC
150,000
CẦU RÀO - CHI NÊ
5h55
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
6h00
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
CẦU RÀO - NHO QUAN
6h00
CTY XK THANH LONG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC NGÀY 1,2,4,9,10,15,16,23,24,25,29,30 THÁNG 9/2020
CẦU RÀO - THỊNH LONG
6h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - THÁI THỤY
6h05
CTY XK THANH LONG
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CẨM THỦY
6h05
CTY TNHH THANH SANG
120,000
CẦU RÀO - NGA SƠN
6h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
100,000
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
6h20
CTY LONG TUẤN PHÁT
150,000
CẦU RÀO - NGHĨA HƯNG
6h20
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
6h20
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
6h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
65,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT.HÀ NAM
6h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
6h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - GIAO THỦY
6h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - XUÂN TRƯỜNG
6h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NAM TRUNG (TB)
6h55
CTY VT KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - HUYÊN HỒNG (TH)
7h00
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN NGÀY 23/11/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
7h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - TRỰC NINH
7h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
7h20
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
100,000
CẦU RÀO - CHI NÊ
7h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
7h25
CTY Ô TÔ QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - QUẾ
7h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VĨNH LỘC
7h30
CTY LONG TUẤN PHÁT
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
7h40
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - QUỸ NHẤT
7h45
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
7h50
HTX VT QUANG TRUNG
170,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN HẾT NGÀY 11/10/2020
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
7h55
CTY VT KẾT ĐOÀN
70,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
8h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - THỊNH LONG
8h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN THỦY
8h00
CTY CP THANH LONG
100,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
8h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - MINH LỘC
8h10
CTY LONG TUẤN PHÁT
120,000
CẦU RÀO - KIM SƠN
8h15
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
90,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
8h15
CTY ĐẠI DƯƠNG
65,000
CẦU RÀO - KHÁNH THÀNH
8h35
CTY XK THANH LONG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
8h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
8h40
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
8h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
CR - TÂY T.HOÁ
8h55
CTY VT THÀNH ĐẠT
120,000
CẦU RÀO - GIAO THỦY
9h00
CTY Ô TÔ TẤN PHÁT
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
9h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - THÁI THỤY
9h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
55,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - Ý YÊN
9h25
CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
9h30
CTY VT THÀNH ĐẠT
120,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
9h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - ĐÔNG HƯNG
9h50
CTY VT QUỲNH HƯNG
50,000
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - QUỸ NHẤT
10h00
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
10h05
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NHO QUAN
10h15
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
10h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - SẦM SƠN
10h40
CTY VT TUẤN HOÀN
110,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
10h55
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
11h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - NHO QUAN
11h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
90,000
CẦU RÀO - VĨNH TRỤ
11h15
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
11h25
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
CẦU RÀO - THỊNH LONG
11h35
CTY CPVT ĐỨC LƯỢNG
80,000
K.LẠNH+N.UỐNG+1 BỮA ĂN
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
11h50
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
11h55
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
11h55
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
12h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - LẠC SƠN
12h20
HTX VT YÊN THỦY
120,000
HÀNG NGÀY
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
12h30
CTY CP QUANG ĐÔNG
85,000
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
12h30
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
12h30
CTY VT QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
12h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT.HÀ NAM
12h40
HTX VT ĐỒNG TÂM
85,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
12h50
XN VT TIẾN BỘ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - YÊN THỦY
12h50
HTX VT YÊN THỦY
95,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
13h00
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
CẦU RÀO - GIAO THỦY
13h00
HTX VT GIAO THỦY
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
13h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
C.RÀO - NGỌC LẶC
13h10
CTY VT THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - SẦM SƠN
13h20
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
CẦU RÀO - QUẾ
13h20
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
K. LẠNH+ NƯỚC UỐNG
CR - KIM SƠN
13h25
CTY XK THANH LONG
90,000
CẦU RÀO - HẢI HẬU
13h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
13h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - MINH LỘC
13h50
CTY LONG TUẤN PHÁT
120,000
CẦU RÀO - LAI THÀNH
13h55
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
13h55
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - THÁI THỤY
14h00
XN VT THÁI THỤY
45,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
14h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - NGHĨA HƯNG
14h00
HTX VT QUỸ NHẤT
100,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
14h05
CTY CP Ô TÔ NINH BÌNH
110,000
C.RÀO - THƯỜNG XUÂN
14h15
CTY TNHH THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - XUÂN TRƯỜNG
14h15
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CHI NÊ
14h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NHO QUAN
14h30
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
14h30
HTX QUANG TRUNG
170,000
MIỄN CƯỚC HÀNH LÝ 20KG
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
14h30
CTY Ô TÔ QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
14h40
CTY LONG TUẤN PHÁT
150,000
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
14h40
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
CẦU RÀO - HẢI HẬU
15h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
15h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
15h05
CTY XK THANH LONG
70,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NGA SƠN
15h05
CTY LONG TUẤN PHÁT
110,000
CẦU RÀO - VĨNH TRỤ
15h20
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
15h30
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
15h40
CTY VT TUẤN HOÀN
85,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
15h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - GIAO THỦY
15h45
CTY LONG TUẤN PHÁT
90,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
15h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
16h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - SẦM SƠN
16h00
CTY VT TUẤN HOÀN
110,000
CẦU RÀO - THÁI THỤY
16h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
55,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - HẢI HẬU
16h15
CTY 27-7 HẢI HẬU
80,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
16h20
CTY VT ANH HÀO
180,000
CẦU RÀO - ĐÔNG HƯNG
16h25
CTY CP QUỲNH HƯNG
50,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
C.RÀO - HOẰNG HOÁ
16h40
CTY XUÂN HOÀ
96,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
17h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
17h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẨM THUỶ
17h10
CTY TNHH THANH SANG
120,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
17h20
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT. THÁI BÌNH
17h30
CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG
60,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
17h40
CTY VT&DL SAO MAI
130,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
17h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - YÊN THỦY
18h00
HTX VTHHDL YÊN THỦY
95,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
18h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
18h10
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
18h30
CTY TNHH THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
19h00
CTY TNHH HOÀNG ĐÔNG
150,000
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
20h00
CTY TNHH HOÀNG ĐÔNG
150,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
21h30
CTY CPVTB NGỌC XUÂN
180,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
4h45
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
5h00
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
5h05
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
130,000
CẦU RÀO - BẮC THANH HÓA
5h30
CTY XK THANH HÓA
110,000
CẦU RÀO - LẠC SƠN
5h45
CTY XK THANH LONG
120,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN CÁT
5h50
HTX DVVT MINH ĐỨC
150,000
CẦU RÀO - CHI NÊ
5h55
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
6h00
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
CẦU RÀO - NHO QUAN
6h00
CTY XK THANH LONG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC NGÀY 1,2,4,9,10,15,16,23,24,25,29,30 THÁNG 9/2020
CẦU RÀO - THỊNH LONG
6h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - THÁI THỤY
6h05
CTY XK THANH LONG
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CẨM THỦY
6h05
CTY TNHH THANH SANG
120,000
CẦU RÀO - NGA SƠN
6h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
100,000
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
6h20
CTY LONG TUẤN PHÁT
150,000
CẦU RÀO - NGHĨA HƯNG
6h20
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
6h20
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
6h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
65,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT.HÀ NAM
6h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
6h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - GIAO THỦY
6h40
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - XUÂN TRƯỜNG
6h45
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NAM TRUNG (TB)
6h55
CTY VT KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - HUYÊN HỒNG (TH)
7h00
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN NGÀY 23/11/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
7h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - TRỰC NINH
7h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
7h20
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
100,000
CẦU RÀO - CHI NÊ
7h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
7h25
CTY Ô TÔ QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - QUẾ
7h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VĨNH LỘC
7h30
CTY LONG TUẤN PHÁT
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
7h40
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - QUỸ NHẤT
7h45
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
7h50
HTX VT QUANG TRUNG
170,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN HẾT NGÀY 11/10/2020
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
7h55
CTY VT KẾT ĐOÀN
70,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
8h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - THỊNH LONG
8h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN THỦY
8h00
CTY CP THANH LONG
100,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
8h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - MINH LỘC
8h10
CTY LONG TUẤN PHÁT
120,000
CẦU RÀO - KIM SƠN
8h15
CTY ÔTÔ KHÁCH HP
90,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
8h15
CTY ĐẠI DƯƠNG
65,000
CẦU RÀO - KHÁNH THÀNH
8h35
CTY XK THANH LONG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
8h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
8h40
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
8h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
CR - TÂY T.HOÁ
8h55
CTY VT THÀNH ĐẠT
120,000
CẦU RÀO - GIAO THỦY
9h00
CTY Ô TÔ TẤN PHÁT
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
9h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - THÁI THỤY
9h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
55,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - Ý YÊN
9h25
CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
9h30
CTY VT THÀNH ĐẠT
120,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
9h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - ĐÔNG HƯNG
9h50
CTY VT QUỲNH HƯNG
50,000
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - QUỸ NHẤT
10h00
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
10h05
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NHO QUAN
10h15
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
10h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - SẦM SƠN
10h40
CTY VT TUẤN HOÀN
110,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
10h55
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
11h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - NHO QUAN
11h10
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
90,000
CẦU RÀO - VĨNH TRỤ
11h15
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
11h25
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
CẦU RÀO - THỊNH LONG
11h35
CTY CPVT ĐỨC LƯỢNG
80,000
K.LẠNH+N.UỐNG+1 BỮA ĂN
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
11h50
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
11h55
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
110,000
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
11h55
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
12h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - LẠC SƠN
12h20
HTX VT YÊN THỦY
120,000
HÀNG NGÀY
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
12h30
CTY CP QUANG ĐÔNG
85,000
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
12h30
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
12h30
CTY VT QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
12h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT.HÀ NAM
12h40
HTX VT ĐỒNG TÂM
85,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
12h50
XN VT TIẾN BỘ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - YÊN THỦY
12h50
HTX VT YÊN THỦY
95,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
13h00
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
CẦU RÀO - GIAO THỦY
13h00
HTX VT GIAO THỦY
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
13h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
C.RÀO - NGỌC LẶC
13h10
CTY VT THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - SẦM SƠN
13h20
CTY CP QUANG ĐÔNG
110,000
CẦU RÀO - QUẾ
13h20
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
K. LẠNH+ NƯỚC UỐNG
CR - KIM SƠN
13h25
CTY XK THANH LONG
90,000
CẦU RÀO - HẢI HẬU
13h30
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
13h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - MINH LỘC
13h50
CTY LONG TUẤN PHÁT
120,000
CẦU RÀO - LAI THÀNH
13h55
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRỰC NINH
13h55
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - THÁI THỤY
14h00
XN VT THÁI THỤY
45,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
14h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - NGHĨA HƯNG
14h00
HTX VT QUỸ NHẤT
100,000
CÓ NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - KIM ĐÔNG
14h05
CTY CP Ô TÔ NINH BÌNH
110,000
C.RÀO - THƯỜNG XUÂN
14h15
CTY TNHH THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - XUÂN TRƯỜNG
14h15
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - CHI NÊ
14h25
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
90,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NHO QUAN
14h30
HTX VT NINH BÌNH
90,000
CẦU RÀO - TRIỆU SƠN
14h30
HTX QUANG TRUNG
170,000
MIỄN CƯỚC HÀNH LÝ 20KG
CẦU RÀO - HƯNG HÀ
14h30
CTY Ô TÔ QUỲNH HƯNG
60,000
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
14h40
CTY LONG TUẤN PHÁT
150,000
C.RÀO - TÂY THANH HÓA
14h40
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
CẦU RÀO - HẢI HẬU
15h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
15h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
15h05
CTY XK THANH LONG
70,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG THỨ 3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - NGA SƠN
15h05
CTY LONG TUẤN PHÁT
110,000
CẦU RÀO - VĨNH TRỤ
15h20
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
C.RÀO - KIẾN XƯƠNG
15h30
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
CÓ NƯỚC UỐNG
C.RÀO - BẮC THANH HOÁ
15h40
CTY VT TUẤN HOÀN
85,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
15h40
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - GIAO THỦY
15h45
CTY LONG TUẤN PHÁT
90,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
15h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
16h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - SẦM SƠN
16h00
CTY VT TUẤN HOÀN
110,000
CẦU RÀO - THÁI THỤY
16h05
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
55,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
CẦU RÀO - HẢI HẬU
16h15
CTY 27-7 HẢI HẬU
80,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
16h20
CTY VT ANH HÀO
180,000
CẦU RÀO - ĐÔNG HƯNG
16h25
CTY CP QUỲNH HƯNG
50,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
C.RÀO - HOẰNG HOÁ
16h40
CTY XUÂN HOÀ
96,000
CẦU RÀO - THÁI BÌNH
17h00
CTY BUS H.P-CN T.B
65,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
17h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - CẨM THUỶ
17h10
CTY TNHH THANH SANG
120,000
CẦU RÀO - KIẾN XƯƠNG
17h20
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - TT. THÁI BÌNH
17h30
CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG
60,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
17h40
CTY VT&DL SAO MAI
130,000
CẦU RÀO - VĨNH BẢO
17h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - YÊN THỦY
18h00
HTX VTHHDL YÊN THỦY
95,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NAM ĐỊNH
18h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI CAO TỐC HP-HN
CẦU RÀO - TIỀN HẢI
18h10
CTY TNHH THỊNH PHÚ
60,000
HÀNG NGÀY
CẦU RÀO - NGỌC LẶC
18h30
CTY TNHH THÀNH ĐẠT
140,000
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
19h00
CTY TNHH HOÀNG ĐÔNG
150,000
CẦU RÀO - CỬA ĐẠT
20h00
CTY TNHH HOÀNG ĐÔNG
150,000
CẦU RÀO - NGHI SƠN
21h30
CTY CPVTB NGỌC XUÂN
180,000
ĐIỆN THOẠI : 02253. 625752 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0963.721589 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN