BẾN XE NIỆM NGHĨA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY Q.LỘ 5
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
N.NGHĨA - TUYÊN QUANG
4h00
CTY ĐẠI DƯƠNG
190,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
5h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
5h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
5h30
CTY TNHH ĐỨC HƯNG
140,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - YÊN BÁI
5h45
CTY XK THANH LONG
160,000
20CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
6h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
6h00
CTY CP TÂN VIỆT
140,000
NIỆM NGHĨA - BĂC LẠNG SƠN
6h30
CTY TNHH ĐỨC HƯNG
140,000
NIỆM NGHĨA - SƠN DƯƠNG
06h30
CTY CP Ô TÔ TUYÊN QUANG
130,000
NIỆM NGHĨA - LÀO CAI
6h50
HTX VT TUẤN HỒNG
300,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
7h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
7h00
CTY CP Ô TÔ KHÁCH HP
100,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
7h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
7h30
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
NIỆM NGHĨA - HÀ GIANG
7h30
HTX VT VỊ XUYÊN
250,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - HÒA MẠC
7h30
CTY TNHH XUÂN SƠN
70,000
NIỆM NGHĨA - HÒA MẠC
7h30
CTY XUÂN SƠN
70,000
N.NGHĨA - THÁI NGUYÊN
8h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT LÀO CAI
8h00
CTY TNHH SAO MAI
280,000
HOẠT ĐỘNG VÀO THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
9h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
10h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
11h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - VIỆT TRÌ
11h15
CTY TM & VT HOÀNG HÀ
115,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
11h20
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
11h30
CTY XK BẮC GIANG
70,000
NIỆM NGHĨA - VIỆT TRÌ
12h00
CTY CP HOÀNG HÀ
115,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
12h15
CTY HẢI AN-H.BÌNH
80,000
N.NGHĨA - TUYÊN QUANG
12h30
HTX THÀNH TUYÊN
205,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
12h30
HTX DV BẢO AN
70,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
12h30
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
13h00
CTY XK BẮC GIANG
70,000
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
13h00
CTY CP XK HÒA BÌNH
85,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
13h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - SƠN TÂY
13h00
CTY CP OTO HÀ TÂY
95,000
NIỆM NGHĨA - YÊN BÁI
13h15
CTY CP VT YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - SƠN DƯƠNG
13h20
CTY Ô TÔ TUYÊN QUANG
130,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
13h30
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
14h00
CTY CP TÂN VIỆT
140,000
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
14h30
HTX VCK ĐIỆN BIÊN
410,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
15h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
16h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
16h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
16h00
CTY TNHH LONG GIANG
400,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN PHỦ
16h30
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
400,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
17h45
CTY TNHH LONG GIANG
400,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
18h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT LÀO CAI
18h00
HTX TUẤN HỒNG
300,000
NIỆM NGHĨA - HÀ GIANG
18h15
CTY CP HÀ GIANG
255,000
K.LẠNH + N.UỐNG
NIỆM NGHĨA - NA HANG
18h30
CTY CP VT T.QUANG
220,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
19h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TUYÊN QUANG
4h00
CTY ĐẠI DƯƠNG
190,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
5h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
5h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
5h30
CTY TNHH ĐỨC HƯNG
140,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - YÊN BÁI
5h45
CTY XK THANH LONG
160,000
20CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
6h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
6h00
CTY CP TÂN VIỆT
140,000
NIỆM NGHĨA - BĂC LẠNG SƠN
6h30
CTY TNHH ĐỨC HƯNG
140,000
NIỆM NGHĨA - SƠN DƯƠNG
06h30
CTY CP Ô TÔ TUYÊN QUANG
130,000
NIỆM NGHĨA - LÀO CAI
6h50
HTX VT TUẤN HỒNG
300,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
7h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
7h00
CTY CP Ô TÔ KHÁCH HP
100,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
7h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
7h30
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
NIỆM NGHĨA - HÀ GIANG
7h30
HTX VT VỊ XUYÊN
250,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - HÒA MẠC
7h30
CTY TNHH XUÂN SƠN
70,000
NIỆM NGHĨA - HÒA MẠC
7h30
CTY XUÂN SƠN
70,000
N.NGHĨA - THÁI NGUYÊN
8h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT LÀO CAI
8h00
CTY TNHH SAO MAI
280,000
HOẠT ĐỘNG VÀO THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
9h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
10h00
CTY VT TRUNG DŨNG
120,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
11h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - VIỆT TRÌ
11h15
CTY TM & VT HOÀNG HÀ
115,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
11h20
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
11h30
CTY XK BẮC GIANG
70,000
NIỆM NGHĨA - VIỆT TRÌ
12h00
CTY CP HOÀNG HÀ
115,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
12h15
CTY HẢI AN-H.BÌNH
80,000
N.NGHĨA - TUYÊN QUANG
12h30
HTX THÀNH TUYÊN
205,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
12h30
HTX DV BẢO AN
70,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
12h30
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - BẮC GIANG
13h00
CTY XK BẮC GIANG
70,000
NIỆM NGHĨA - HÒA BÌNH
13h00
CTY CP XK HÒA BÌNH
85,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
13h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - SƠN TÂY
13h00
CTY CP OTO HÀ TÂY
95,000
NIỆM NGHĨA - YÊN BÁI
13h15
CTY CP VT YÊN BÁI
160,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - SƠN DƯƠNG
13h20
CTY Ô TÔ TUYÊN QUANG
130,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
13h30
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - LẠNG SƠN
14h00
CTY CP TÂN VIỆT
140,000
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
14h30
HTX VCK ĐIỆN BIÊN
410,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
15h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
N.NGHĨA - TT.THÁI NGUYÊN
16h00
CTY VTHK THÁI NGUYÊN
120,000
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
16h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
16h00
CTY TNHH LONG GIANG
400,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN PHỦ
16h30
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
400,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
NIỆM NGHĨA - ĐIỆN BIÊN
17h45
CTY TNHH LONG GIANG
400,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
18h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
N.NGHĨA - TT LÀO CAI
18h00
HTX TUẤN HỒNG
300,000
NIỆM NGHĨA - HÀ GIANG
18h15
CTY CP HÀ GIANG
255,000
K.LẠNH + N.UỐNG
NIỆM NGHĨA - NA HANG
18h30
CTY CP VT T.QUANG
220,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - GIA LÂM
19h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
ĐIỆN THOẠI : 02253.856255 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0912283119 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN