BẾN XE NIỆM NGHĨA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY Q.LỘ 10
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
NIỆM NGHĨA - CỬA ĐẠT
5h05
CTY HOÀNG ĐÔNG
120,000
N.NGHĨA - BẮC T.HÓA
5h15
HTX THANH HOA
90,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH LỘC
5h30
CTY HOÀNG ĐÔNG
150,000
NIỆM NGHĨA - TÂY T.HÓA
5h45
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 23/4/2021
N.NGHĨA - TÂY T.HÓA
6h15
CTY XK THANH LONG
140,000
20 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - NAM ĐỊNH
6h35
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
75,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - TRỰC NINH
6h36
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGHỈ THỨ 2,3,4,5,6 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA -VĨNH BẢO
6h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
N. NGHĨA - NAM NINH (TQ)
6h45
CTY VẬN ĐỨC QUẢNG TÂY
600,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG
N.NGHĨA - NGHĨA HƯNG
6h50
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
85,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - HƯNG HÀ
7h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
65,000
NGHỈ THỨ 2,3,4,5,6 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
7h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - TIỀN HẢI
7h03
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - TT HÀ NAM
7h05
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
TẠM DỪNG ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - GIAO THỦY
7h15
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
85,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - KIM SƠN
7h30
CTY XK THANH LONG
90,000
CHỦ NHẬT.THỨ 2(TRỪ THỨ 3,4,5,6,7) ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h45
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - GIAO THUỶ
8h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
NIỆM NGHĨA - CỬA ĐẠT
08h00
CTY HOÀNG ĐÔNG
150,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
8h15
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
9h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
9h10
XN VT TIẾN BỘ
60,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
10h20
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - BẮC T.HÓA
10h45
CTY CP QUANG ĐÔNG
100,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
11h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
11h30
CTY TNHH HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VÀM LÁNG
11h30
CTY HOÀNG NGÂN
23,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
11h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - THỊNH LONG
11h45
CTY CP KHÁNH TÁM
60,000
KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH TRỤ
12h15
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - NINH BÌNH
12h15
CTY CP VT NINH BÌNH
90,000
NIỆM NGHĨA
12h30
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - QUỸ NHẤT
13h00
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - BẮC T.HÓA
13h00
CTY CP QUANG ĐÔNG
85,000
NIỆM NGHĨA - HƯNG HÀ
13h00
CTY VT QUỲNH HƯNG
60,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - THÁI THỤY
13h00
XN VT THÁI THỤY
45,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
13h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - NAM ĐỊNH
13h15
CTY HÀ NAM NINH
50,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - THÁI THUỴ
13h20
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - GIAO THỦY
13h25
HTX VT GIAO THỦY
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - THÁI THỤY
13h30
XN VT THÁI THỤY
45,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - YÊN CÁT
13h30
HTX TIẾN PHƯƠNG
115,000
NIỆM NGHĨA - TIỀN HẢI
13h40
CTY VT THỊNH HƯNG
65,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA -VĨNH BẢO
14h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
14h30
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
14h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - YÊN CÁT
15h00
HTX DVVT MINH ĐỨC
180,000
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
15h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - THÁI THỤY
15h20
XN XK THÁI THỤY
45,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
15h20
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
17h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
17h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
17h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - CỬA ĐẠT
5h05
CTY HOÀNG ĐÔNG
120,000
N.NGHĨA - BẮC T.HÓA
5h15
HTX THANH HOA
90,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH LỘC
5h30
CTY HOÀNG ĐÔNG
150,000
NIỆM NGHĨA - TÂY T.HÓA
5h45
CTY LONG TUẤN PHÁT
130,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 23/4/2021
N.NGHĨA - TÂY T.HÓA
6h15
CTY XK THANH LONG
140,000
20 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - NAM ĐỊNH
6h35
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
75,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - TRỰC NINH
6h36
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
NGHỈ THỨ 2,3,4,5,6 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA -VĨNH BẢO
6h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
N. NGHĨA - NAM NINH (TQ)
6h45
CTY VẬN ĐỨC QUẢNG TÂY
600,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG
N.NGHĨA - NGHĨA HƯNG
6h50
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
85,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - HƯNG HÀ
7h00
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
65,000
NGHỈ THỨ 2,3,4,5,6 HÀNG TUẦN ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
7h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - TIỀN HẢI
7h03
CTY VT THỊNH HƯNG
70,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - TT HÀ NAM
7h05
CTY VT ĐẠI DƯƠNG
80,000
TẠM DỪNG ĐẾN 30/4/2021
NIỆM NGHĨA - GIAO THỦY
7h15
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
85,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - KIM SƠN
7h30
CTY XK THANH LONG
90,000
CHỦ NHẬT.THỨ 2(TRỪ THỨ 3,4,5,6,7) ĐẾN 30/8/2021
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
7h45
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - GIAO THUỶ
8h00
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
70,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
NIỆM NGHĨA - CỬA ĐẠT
08h00
CTY HOÀNG ĐÔNG
150,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
8h15
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
8h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
9h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
9h10
XN VT TIẾN BỘ
60,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
9h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
10h20
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - BẮC T.HÓA
10h45
CTY CP QUANG ĐÔNG
100,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
11h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
11h30
CTY TNHH HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VÀM LÁNG
11h30
CTY HOÀNG NGÂN
23,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
11h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - THỊNH LONG
11h45
CTY CP KHÁNH TÁM
60,000
KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH TRỤ
12h15
HTX VT LÝ NHÂN
93,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - NINH BÌNH
12h15
CTY CP VT NINH BÌNH
90,000
NIỆM NGHĨA
12h30
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
12h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
N.NGHĨA - QUỸ NHẤT
13h00
HTX VT QUỸ NHẤT
80,000
CÓ NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - BẮC T.HÓA
13h00
CTY CP QUANG ĐÔNG
85,000
NIỆM NGHĨA - HƯNG HÀ
13h00
CTY VT QUỲNH HƯNG
60,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - THÁI THỤY
13h00
XN VT THÁI THỤY
45,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
13h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - NAM ĐỊNH
13h15
CTY HÀ NAM NINH
50,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - THÁI THUỴ
13h20
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - GIAO THỦY
13h25
HTX VT GIAO THỦY
80,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
N.NGHĨA - THÁI THỤY
13h30
XN VT THÁI THỤY
45,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
NIỆM NGHĨA - YÊN CÁT
13h30
HTX TIẾN PHƯƠNG
115,000
NIỆM NGHĨA - TIỀN HẢI
13h40
CTY VT THỊNH HƯNG
65,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA -VĨNH BẢO
14h00
HTX VT QUANG VINH
30,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
14h30
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
14h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - YÊN CÁT
15h00
HTX DVVT MINH ĐỨC
180,000
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
15h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h15
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - THÁI THỤY
15h20
XN XK THÁI THỤY
45,000
N.NGHĨA - QUỲNH CÔI
15h20
XN VT TIẾN BỘ
60,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
15h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
16h50
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
NIỆM NGHĨA - KIẾN THỤY
17h00
CTY HOÀNG BÁCH
20,000
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
17h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10KG HÀNH LÝ
NIỆM NGHĨA - VĨNH BẢO
17h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
MIỄN CƯỚC 10 KG HÀNH LÝ
ĐIỆN THOẠI : 02253.856255 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0912283119 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN