BẾN XE HẢI PHÒNG
LỊCH TRÌNH
Tra cứu lịch trình
Bến xe Cầu Rào - Hà Nội
Bến xe Cầu Rào (QL 5)
Bến xe Cầu Rào (QL 10)
Bến xe Niệm Nghĩa (QL 5)
Bến xe Niệm Nghĩa (QL 10)
Bến xe Niệm Nghĩa - Yên Nghĩa
Bến xe Niệm Nghĩa -Nước Ngầm
Bến xe Vĩnh Bảo
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng ( dưới đây được gọi là Công ty), được cổ phần hóa theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng thành công ty cổ phần. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  1
Số lượt truy cập : 816449
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
Đang trực tuyến : 4