BẾN XE HẢI PHÒNG
LỊCH TRÌNH
Tra cứu lịch trình
Bến xe Cầu Rào - Hà Nội
Bến xe Cầu Rào (QL 5)
Bến xe Cầu Rào (QL 10)
Bến xe Niệm Nghĩa (QL 5)
Bến xe Niệm Nghĩa (QL 10)
Bến xe Niệm Nghĩa - Yên Nghĩa
Bến xe Niệm Nghĩa -Nước Ngầm
Bến xe Vĩnh Bảo
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HẢI PHÒNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 & CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (26/6/2020)

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  1
Số lượt truy cập : 751442
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
Đang trực tuyến : 22